Ordensregler

IF Limone er en idrætsforeningen hvor rummelighed og forståelse er i højsædet. Vi vægter det sociale og gode relationer lige så højt som vores idrætstilbud. Derfor er det vigtig, at alle som er en del af IF Limone, er med til at opretholde en god stemning så alle kan føle sig velkomne. I IF Limone skal der være plads til alle og det er alles ansvar at udvise forståelse, selv om vi alle er forskellige.

 

1: Opfør dig overfor andre, som du ønsker, de skal opføre sig overfor dig. Skab eller vedligehold den gode stemning, motiver hinanden og hav respekt for forskelligheder.

2: Hvis du måtte have personlige problemer af en eller anden slags, kan du trygt henvende dig til din instruktør, som vil lytte og forsøge at hjælpe dig.

3: Hvis du udviser tydelig påvirket eller aggressiv adfærd overfor andre medlemmer, kan du risikere at blive idømt karantæne. Længden af karantænen fastsættes af bestyrelsen.

4: Rekvisitter og maskiner skal behandles med omtanke, vi er ikke de eneste som bruger dem.

5: Sladder og bagtalelser bliver ikke tolereret i IF Limone. Hvis IF Limones bestyrelse bliver bekendt med personer eller grupper som bevist/eller ubevist taler dårligt og negativt om andre medlemmer – kan bestyrelsen fastsætte karantæne eller udelukkelse.

6: Det er instruktøren som sætter rammen for holdet og laver acceptable hold. Det er IF Limones værdi at vi spiller for fællesskabet og ikke for at være den bedste.