Ordensregler

IF Limone er en idrætsforening, hvor rummelighed og forståelse er i højsædet.
Vi vægter det sociale og gode relationer lige så højt som vores idrætstilbud.

Vi er en helt unik forening, hvor alle psykisk sårbare får et frirum sammen med ligesindede. Og det skal vi alle værne om.

Derfor er det vigtig at alle, som er en del af IF Limone, er med til at opretholde en god stemning så alle kan føle sig velkommen.

I IF Limone skal der være plads til alle, og det er alles ansvar at udvise forståelse, selv om vi er forskellige.

 • IF Limones værdier:
  • Rummelige og imødekommende
  • Du kan være dig selv
  • Vi er alle sårbare – det er bl.a. det, der holder os sammen
  • God tone
 • Opfør dig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig. Skab og vedligehold den gode stemning, motiver hinanden og hav respekt for forskelligheder.
 • Vi mødes for at være sammen om idræt og sociale aktiviteter. Her gælder det ikke om at være stærkest, hurtigst eller at vinde.
 • Hvis du skulle have personlige problemer af en eller anden slags, kan du trygt henvende dig til din instruktør eller et bestyrelsesmedlem, som vil lytte og forsøge at hjælpe dig.
 • Eftersom Limone er en idrætsforening, er indtagelse af alkohol ikke tilladt, ud over til årets fester.
 • Hvis du møder påvirket op af alkohol eller stoffer, eller hvis du udviser aggressiv adfærd over for andre medlemmer, kan du blive idømt karantæne eller i værste fald bortvist. Længden af karantænen fastsættes af bestyrelsen.
 • Rekvisitter og maskiner skal behandles med omtanke; vi er ikke de eneste, der bruger dem.
 • Sladder og bagtalelser bliver ikke tolereret i IF Limone. Hvis IF Limones bestyrelse bliver bekendt med personer eller grupper, som bevist eller ubevist taler dårligt og negativt om andre medlemmer, kan bestyrelsen fastsætte karantæne eller udelukkelse.
 • Det er instruktøren som sætter rammen for holdet og sammensætter hold. Det er en væsentlig IF Limone værdi, at vi spiller for fællesskabet og ikke for at være den bedste.

Revideret 17.10.22