Idrætskoordinator

Idrætskoordinatoren opgaver:

 • At tilrettelægge og afholde idrætsaktiviteter
 • At arbejde tæt sammen med IF Limones bestyrelse og frivillige instruktører.
 • At udvikle nye idræts- og sociale aktiviteter til medlemmerne.
 • At løbende dokumentere og evaluere IF Limones idrætsaktiviteter.
 • At forestå træning, supervision og træning af IF Limones frivillige instruktører.
 • At udvikle Limone Ung i samspil med de unge selv.
 • At introducere nye medlemmer til foreningen.
 • At udvikle foreningen og dens aktiviteter.
 • At udbrede kendskabet til IF Limone blandt fagfolk, politikere, netværk og borgere.
 • Bestyrelsessekretær: Dagsorden, referater samt opfølgning og evt. forplejning.
 • Besvare henvendelser på telefon og mail – både fra medlemmer og andre udefra.
 • Lave den ugentlige aktivitetsoversigt i dialog med formand/frivillige instruktører/evt. idrætskoordinator.
 • Kommunikation – bl.a. på Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve.
 • Tage sig af økonomien: regnskab, betalinger, kontingenter
kontakt oplysninger:

Jacob Rosdahl
Rustenborgvej 2A
2800 Kgs. Lyngby
mail: limone@ltk-frivilligcenter.dk
telefon: 2396 4700