Limone = Lyngby Idræt MOtion og NEtværk

 

Vi ved: at psykisk sårbare mennesker risikere at lever 15-20 år mindre end gennemsnittet, og at mange lider af oversygelighed og livsstilssygdomme.
 
Vi ved også: at det, at være aktør i eget liv og at deltage aktivt i idræt er rehabiliterende og fremmende for sociale evner.

 

Hvem og hvad er vi

IF Limone er en non-profit idrætsforening, der har eksisteret siden 2007. Foreningen henvender sig til sårbare mennesker.

IF Limone er en velfungerende forening med p.t. 110 medlemmer, der primært udgøres af mennesker med psykiske sårbarheder. De fleste lever af førtidspension eller andre overførselsindkomster.
Vi tilbyder forskellige idrætsgrene og deltager flittigt i idrætsstævner, løb og længerevarende idrætsstævner. Desuden arrangeres forskellige sociale arrangementer f.eks. klubaftener, jule- og sommerfester.
Vi vægter de sociale arrangementer højt, da det er her, medlemmerne kan mødes og opøve deres sociale færdigheder samtidig med, at de oplever at mødes om noget andet end idrætten.

IF Limones værdier er bl.a. at give medlemmerne mulighed for at dyrke idræt i et trygt miljø, hvor der er lagt vægt på at styrke den enkeltes sundhed og sociale trivsel.

IF Limone har en fuldtidsansat idrætskoordinator – den eneste lønnede medarbejder (aflønnes af Frivilligcenteret, og IF Limone har derfor ingen udgifter til denne funktion). Alle andre poster, såsom instruktører og bestyrelse, er besat af frivillige.

Målet med IF Limone er at skabe et sundhedsfremmende tilbud, der udvikler den enkeltes kompetencer både fysisk, psykisk og socialt. Medlemmer får bl.a. støtte til at bryde isolation, opbygge sociale netværk og deltage i lokalsamfundet på lige fod med andre.
Der er mange opgaver i IF Limone, som gør det muligt at opøve færdigheder, der handler om at turde påtage sig ansvar, at opøve demokratiske processer og herved skabe en positiv rolle- og identitetsopbygning.

IF Limones medlemmer består af mennesker, der ofte har vanskeligt ved at føle sig inkluderet i de eksisterende motionsklubber. Samtidig er mange er ensomme med et spinkelt netværk.

Formandens beretning 2024

 

Formandens beretning, Limone generalforsamling 2024
25.02.24

Min afdøde hustrus yndlingscitat om hvordan vi bør behandle hinanden:

 • “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”

K. E. Løgstrup

I Limone viser I alle, at I ved at tage hensyn til Jeres medlimoner lever op til dette. Alle er med til at give hinanden et bedre liv. Og dermed får vi alle også selv et bedre liv.

Hver dag stiller jeg mig selv spørgsmålet: Gør jeg det godt nok i Limone?

Og gør vi det godt nok? Bestyrelse, instruktører, medlemmer?

Det korte svar er: Ja! Vi er alle med til at gøre Limone om muligt endnu bedre, for det gavner os alle.

Og jeg er glad for at se, at alle gør deres bedste. Jeg har aldrig mødt så meget hjælpsomhed og empati som i Limone. Alle gør sig umage – og dét er noget af det særlige i Limone.

Min analyse sidste år viste også, at medlemmer og behandlere, kommunen, sponsorer og fonde synes, at Limone gør en god og uundværlig indsats.

Alle her i lokalet ved godt, at der kan være bump på vejen. Men de er små og få.
Og som I også alle ved, har I nærmest en pligt til at fortælle mig, bestyrelsen eller Jacob, om der er noget, vi skal ændre eller være opmærksomme på. Det er langt bedre end kun at dele diskussionerne i krogene. For så kan vi agere på problemstillingen (så kan vi agere og handle og blive bedre).

Som vi skriver på forsiden i vores nye folder: (Vis den!)

 • Prøv idræt i et trygt kammeratskab sammen med os andre psykisk sårbare.
  Og gå gladere hjem end da du kom.

Dét løfte kan vi give, fordi I alle bidrager til, at det sker! Og det skal I have en stor tak for. I kan roligt være stolte!

Hvordan er året gået? 
Der er mange, vi kan takke for, at Limone fungerer.

 • Jacob startede 1. november 2022. Han fik kam til sit hår og kæmper bravt med at nå alt det, han gerne vil leve op til. En dag får han måske ryddet helt op på sit kontor. 😊
 • Franciska er trådt ind i bestyrelsen, da Sidonia holdt op pga. sit arbejde.
  Franciska er et friskt pust af nye ideer! Og næsten ikke stædig… (Det er guld værd for mig at blive sagt imod!)
 • Bestyrelsen fungerer fint! Tak til Walter, Natacha, Asta og Franciska for godt samarbejde. Og til Jacob som også deltager i møderne.
 • Instruktørerne med Natacha i spidsen kører også med klatten. Husk at takke dem en gang imellem. Natacha, Søren, Kasper, Michael, Marianne, Petter og Poul.
 • Christine har fungeret fint som praktikant. En stor hjælp for Limone.  
 • Stine fungerer perfekt som svømmeinstruktør. Dejligt!
 • Og alle, der har mødt yoga Mette er glade for hende.
 • Vi har fået stor hjælp fra Michael, Henrik Bjørkman og John Helmersen med markedsføring.
 • Det er dejligt at se opbakningen til sommerfest, julebanko og sociale aktiviteter. For det er vigtigt, at vi også kan hygge uden at få sved på panden. Jeg takker for den store indsats fra bl.a. Franciska, Søren, Marianne og Michael.
 • Poul har svømmevinger på og er altid klar, når bølgerne går højt.
 • Vejle var et stort hit, som vi gentager i år. Det er godt, at vi bliver luftet og møder andre mennesker ude i landet. Også krolf og andre turneringer, hvor Limone viser flaget (og ofte vinder).
  I ’24 vil vi arrangere flere foredrag. Bl.a. gerne genoptage succesen med at nogle medlemmer fortæller os andre lidt om deres liv. Hvis du har mod på at tale om dit på et medlemsmøde, er du velkommen til at kontakte mig.
  Når jeg hører andres historie, tænker jeg ”hold da op, hvor du har det godt, Claus. Se hvad andre har at slås med”. Det hjælper os alle med at komme videre, for vi opdager, at vi ikke er alene.
 • Vi har løbende igangsat nye aktiviteter, bl.a. padle tennis, indendørs krolf, kano og yoga. Vi har også fået gode erfaringer med at blande alle aldre på nogle hold.
  Og nu går vi i gang med Esport. Samtidig kigger vi på, om vi kan gøre mere for handicappede borgere.
  Kunsten er at prioritere aktiviteter, som medlemmerne gerne vil deltage i, for det er klart, at det kræver ressourcer med nye aktiviteter. Vi skal heller ikke have for mange – for vi skal ikke gabe over for meget.
  Hvis du har ideer til nye aktiviteter, hører vi altid gerne fra dig.
 • Jacob har 2-3 møder med potentielle medlemmer hver uge! Så Limone er stille og roligt ved at blive mere kendt for alt det gode, vi tilbyder. Derfor vokser vi. Desuden får vi god sparring med DGI og DAI.
 • Vi har søgt og fået fondsmidler – igen fordi vi har et godt omdømme og viser, at Limone gør en forskel.
 • Jacob og jeg har god dialog med forskellige institutioner for at undersøge samarbejdsmuligheder og rekruttere nye medlemmer. Bl.a. På Sporet, Hjuldamperen mv. Det ser lovende ud!
 • I februar havde vi møde med Kultur og Fritid i LTK – de har stor respekt for vores indsats. Vi prøver stædigt at få flere penge ud af dem til vores vigtige arbejde.
  Jacob og jeg har møde med Bodil Kornbek fra LTK på onsdag
 • Limones økonomi er OK. Ikke prangende men fornuftig. Det kommer Walter nærmere ind på.  
  Jacob og Walter har gjort en stor indsats.
 • Som I ved, har vi ændret kontingentbetaling til én gang om året – det sparer Jacob masser af tid og besvær. Desuden betaler Limone Ung medlemmer nu samme kontingent som os andre.
 • Jacob og jeg forsøger efter bedste evne at skrive nogle fornuftige nyhedsmails hver uge. Jeres input modtages altid med kyshånd.

Nu skal jeg nok holde kæft. Jeg vil blot slutte med at sige: Jeg er meget stolt over at være en del af Limone. Ikke mindst takket være Jer.
Husk at sige til mig, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre.

Bliv ved med at passe på Jer selv og hinanden. Og husk at I er med til at gøre en stor forskel!

Tak for ordet. Tak fordi I lyttede.

Claus