IF limone

Generalforsamling
Formandens beretning 2023
15.03.23

 

Det har været et turbulent år.

 

Mange af os mødtes 5. juli 2022 til ekstraordinær generalforsamling.

Limone var lige ved at lukke.

 

Jeg er imponeret – men ikke overrasket – over, hvor mange af Jer alle, der er stillet op og har hjulpet mig og Limone i en svær tid. Jeg vil gerne give jer en stor tak for det.

 

Takket være alle Jer medlemmer, instruktører og bestyrelse er vi i fuld sving med at gøre Limone endnu bedre.

 

Siden juni 2022 har jeg hver dag fået nye overraskelser. Men 99% har været positive.

Jeg sagde dengang på den ekstraordinære generalforsamling, at jeg ikke ville være formand blot for at lave en nødplan for Limone. Jeg havde – og har – en ambition om at skabe et Limone, hvor alle medlemmer i juli 2023 siger: ”Det var godt før. Men nu er det endnu bedre.”

 

Udover medlemmer, instruktører og bestyrelse har der undervejs været mange gode mennesker, som har bidraget til Limones fremtid. Blandt andre Laila, Mette, Frederik, Lene, Poul, Michael, Petter og Mikkel. Desuden Christine som i mandags tiltrådte som praktikant. Også en tak til Charlotte Poort fra FC, som både Jacob og jeg har god sparring med.  

 

Og alle vores gode instruktører, som virkelig giver den en skalle – Søren, Kasper Klokholm, Kasper Sommer, Flemming, Stine (svømning), Natacha, Michael, Mikkel og Helle. Og nu også Franciska.

 

Desuden er der bestyrelsen:  Walter, Natacha, Asta og Sidonia, som har ydet en storartet indsats.

 

I er rigtig mange, der har været med til at redde Limones og mit liv. Jeg beklager, hvis jeg der er nogle navne, jeg ikke har fået med – I er jo så mange ildsjæle.

 

Desuden har to af mine gamle venner, Henrik Bjørkman, John Helmersen og ikke mindst Niels Esbech givet en stor hånd. Jeg er dybt taknemmelig på Limones vegne.

 

 1. november tiltrådte Jacob. Jeg er sikker på, at I alle er enige med mig I, at han er en mega gevinst for Limone med sit engagement, sin professionalisme og sin personlighed.

 

Uden opbakning fra medlemmerne, instruktørerne, bestyrelsen og Jacob ville vi ikke være på så god kurs! Tak for jeres hjælp!

 

Skal vi ikke gi’ både dem og os alle en hånd?

Hvad er der sket i det sidste halve år?

 • Det vigtigste for bestyrelsen har været at sikre, at Limone fortsat holder fast i de nuværende aktiviteter. For hvis vi ikke har aktiviteter, har vi ingen medlemmer
 • Alle hold kører – de fleste nu med to instruktører for at give Jer de bedste oplevelser – husk at takke jeres instruktører – de gør en stor indsats!
  • Dog er Astas ambition om vinterbadning endnu ikke sat i søen, men vi arbejder på sagen – bl.a. tager Jacob et livredningskursus, når vi er ude på det dybe vand.
 • Vi har arrangeret ekstra indendørs disk golf
 • Limone Ung medlemmer betaler fremover kontingent
 • Vi har indført kontingentbetaling én gang om året for at spare administration og tid for Jacob, så han kan bruge mere tid på medlemmer og andre opgaver

 

Lidt om fremtiden

 • Vi skal bevare alle de gode værdier i Limone
 • Vi skal også udvikle os – for der er mange mennesker, der har brug for Limone – de skal lære os at kende
 • Vi arbejder bl.a. på:
  • Øget synlighed, mere omtale i medierne, ny hjemmeside, ny folder
  • Nyt tøj
  • Udbygge samarbejdet med LTK – de er stor fan af Limone
  • Udbygge samarbejdet med institutioner – Limone har et usædvanligt godt ry – og mange ønsker at kunne tilbyde deres medlemmer at blive en del af Limone
  • Hver uge henvender borgere sig til os for at blive medlemmer. Vi optager dem, som passer ind i Limone – og vi sikrer os, at vi ikke vokser for hurtigt
  • Skaffe flere økonomiske midler til Limone gennem fondsansøgninger og LTK
  • Øge samarbejde med DAI, DGI og andre foreninger
  • Deltage i flere eksterne arrangementer – stævner mv.
  • Vi har nye aktiviteter i støbeskeen – bl.a. madlavning takket være Marianne

 

Derfor:

 • Min ambition om at skabe et endnu bedre Limone ser ud til at lykkes – takket være Jer alle
 • Hvis I har forslag til forbedringer, kan I altid kontakte Jacob eller mig
 • Limone er en ganske særlig forening, som gør en forskel for psykisk sårbare. Lad os alle holde fast i det!
 • Det er vigtigt, at vi alle tænker: Mød op og opfør dig over for andre medlemmer, som du selv ønsker at blive mødt
  • For det er helt centralt for Limone, at alle føler sig velkommen og omfavnet af andre Limoner
 • Husk: Jo bedre I behandler andre medlemmer, jo bedre behandler de Jer.

 

Tak for et spændende år med masser af udfordringer. Tak for jeres indsats!

 

 

Bestyrelsen og Sidonia
Desværre er Sidonia nødt til at stoppe i bestyrelsen – hun har ikke overskud til Limone lige nu.

 

Jeg vil gerne takke Sidonia for hendes kæmpe indsats i Limone og Limone Ung. Så vidt jeg ved, er Sidonia den første praktikant, vi har haft i Limone – se hvor meget hun har opnået med Limone Ung. Og hvor meget Sidonia har gjort for Limone. Vi håber at se Sidonia igen i Limone, når hun har tid og overskud.

 

I dag skal vi vælge ny bestyrelse

Følgende er ikke på valg:

 • Walter
 • Natacha
 • Claus (men hvis nogen ønsker at overtage hvervet, er I velkommen – er der nogen, der vil stille op?)

 

Følgende er på valg:

 • Asta – brobygger og sekretær i bestyrelsen
 • Franciska som afløser Sidonia – medansvar for Limone Ung sammen med Jacob

Bestyrelsens indstillinger til suppleanter:

 • Petter Kann
 • Poul Achton 

Afrunding
Som jeg startede med at sige, har det været et turbulent år for Limone. Men takket være Jer alles store indsats er vi landet på benene. Vi har et godt ry. Vi har stor medlemstilgang både institutioner og private medlemmer. Vi er værdsat af LTK.

Limone gør en stor forskel for psykisk sårbare. Og det bliver vi ved med at gøre.