Nyheder d. 19.02.2019

Kære medlemmer
Hermed seneste nyheder og informationer fra IF Limone
Foråret har i disse dage banket på døren og det betyder – at vi endelig er klar til at genoptage vores krolf aktiviteter tirsdage fra kl. 10.30 og fredage fra kl. 11.00. Vi starter sæsonen tirsdag d. 26. feb. hvor Natasha og Michael vil være klar til at byde alle, nye og gamle, velkommen til endnu en sæson krolf.

Vi mangler stadig spillere til indendørs fodboldstævne d. 26. marts 2019 i Valbyhallerne. Der er tale om et, for vores vedkommende, hygge stævne – hvor alle kan være med. Få flere informationer her: http://iflimone.dk/?event=if-limone-fodbold-cup-2019

Der er på vores hjemmeside oprettet to nye events: ”Sund by Walk and Run” og ”Idrætsfestival for Sindet 2019”. Flere informationer finder du her http://iflimone.dk/?event=sund-by-walk-and-run-2019 og http://iflimone.dk/?event=idraetsfestival-for-sindet-2019. Bemærk, at man først er tilmeldt Idrætsfestivalen når man har betalt, indkvartering foregår på to mands værelser og deltagelse forudsætte at man fysisk kan deltage og har lyst til evt. at prøve nye aktiviteter.

nyheder d. 08.02.2019

Kære medlemmer
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone
I næste uge er det skolernes vinterferie – og det betyder normalt, at visse af vores aktiviteter er aflyst
da haller og svømmehel skal bruges til andre aktiviteter. Dog er vi i år, så heldige, at det kun har begrænset
betydning for vores aktiviteter. Følgende aktiviteter er aflyst i næste uge: Badminton mandag 12.00 til 14.00
og Limone UNG tirsdag fra 15.00 til 16.00. Alle andre aktiviteter kører uændret. Husk at vi fortsat har
aktiviteter som er på pause.

Der er lagt et nyt opdateret aktivitetsskema på hjemmesiden – du finder det ved, at bruge dette link http://iflimone.dk/?page_id=448

Vi har brug for nogle fodboldspilere som har lyst til at deltage på vores Limone hold – som spiller indendørsstævne
tirsdag d. 26. marts. Tilmelding til Niels på niels@ltk-frivilligcenter.dk eller direkte ved at bruge dette
link http://iflimone.dk/?event=if-limone-fodbold-cup-2019

Sidste frist for tilmelding til vores kommende generalforsamling er d. 16. feb. Det er super vigtigt at I overholder
denne frist, idet vi jo byder på mad – og gerne vil være sikre på at der er mad til alle. Tilmeld dig her
http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2019

nyheder d. 01.02.2019

Kære medlem
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone
Nu er der virkelige ved at komme gang i alle vores aktiviteter. Opstarten efter nytår var præget af, at
vi havde meget få deltagere på den del hold. Men i denne uge, har alle virkelig taget fat – og vi er nu
oppe på vores sædvanlige høje deltagere antal. Super fedt og blive endelig ved.
Som i ved, holder krolf, boldspil/boldleg og træning på store bolde pause. Men det er stadig vores plan
at disse aktiviteter skal op og kører igen – forhåbentlig kan vi være klar til marts.
Vi minder om, at det nu er muligt at tilmelde sig til indendørs fodboldturnering d. 26. marts
i Valby http://iflimone.dk/?event=if-limone-fodbold-cup-2019 og at det stadig kan nås at tilmelde
sig generalforsamlingen d. 26. feb. http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2019