Nyheder d. 09.02.2018

Kære medlem
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone

Vores kommende bowling arrangement d. 22. marts er nu åben for tilmelding på: http://iflimone.dk/?event=bowling
HUSK at melde jer til generalforsamling mandag d. 26. feb. og husk at tidspunktet er 17.00 og ikke 18.00. Tilmelding via dette link: http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2018
På tirsdag er følgende squash og tennis baner booket. Squash bane 2 fra 11.00 til 12.00 og tennis bane 2 fra 12.00 til 13.00
Vi er inviteret til at deltage i et paddeltennis event fredag d. 13. april. Se mere om arrangementet på den vedhæftet invitation
Næste uge er uge 7 og dermed skolerne vinterferie. Det betyder aflysning af følgende aktiviteter: Vandaerobic mandag og store bolde onsdag. Alle andre aktiviteter kører uændret.

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IF Limone

Den ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00 til ca. 20.00 i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke – lækkert smørrebrød som sidste år
Tilmelding skal ske senest den 16. februar til Niels Esbech på ne@dsinettet.dk.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/kassereren
5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af årets kontingent
(bestyrelsen indstiller til, at kontingent for 2018 fastholdes på kr. 400,-)
6. Behandling af indkomne forslag:
(Forslag sendes til Idrætskoordinator Niels Esbech senest mandag d. 12. februar 2018)
7. Valg til bestyrelsen:
Michael Møller: på valg, modtager genvalg
Walter Henriques: på valg, modtager genvalg
Hilmer Kampsø: ikke på valg
Mie Skovmand: Ikke på valg
Lene Weise: Ikke på valg
Suppleant: Michael Nørholt: på valg, modtager genvalg
Suppleant: Heidi Jane Florin på valg, modtager genvalg
8. Valg af revisor:
Leif Clausen, modtager ikke genvalg
9. Eventuelt
Under evt. ønsker bestyrelsen at præsenter og drøfte IF Limones ordensregler.
Bestyrelsen ønsker, at vi samme stiller skabt på hvordan vi er sammen i IF Limone

Husk: du har stemmeret, hvis du har indbetalt dit kontingent
Der vil være mulighed for betaling af kontingent på dagen