Limone = Lyngby Idræt MOtion og NEtværk

 

Vi ved: at psykisk sårbare mennesker risikere at lever 15-20 år mindre end gennemsnittet, og at mange lider af oversygelighed og livsstilssygdomme.
 
Vi ved også: at det, at være aktør i eget liv og at deltage aktivt i idræt er rehabiliterende og fremmende for sociale evner.

 

Hvem og hvad er vi

IF Limone er en non-profit idrætsforening, der har eksisteret siden 2007. Foreningen henvender sig til sårbare mennesker.

IF Limone er en velfungerende forening med p.t. 95 medlemmer, der primært udgøres af mennesker med psykiske sårbarheder. De fleste lever af førtidspension eller andre overførselsindkomster.
Vi tilbyder forskellige idrætsgrene og deltager flittigt i idrætsstævner, løb og længerevarende idrætsstævner. Desuden arrangeres forskellige sociale arrangementer f.eks. klubaftener, jule- og sommerfester.
Vi vægter de sociale arrangementer højt, da det er her, medlemmerne kan mødes og opøve deres sociale færdigheder samtidig med, at de oplever at mødes om noget andet end idrætten.

IF Limones værdier er bl.a. at give medlemmerne mulighed for at dyrke idræt i et trygt miljø, hvor der er lagt vægt på at styrke den enkeltes sundhed og sociale trivsel.

IF Limone har en fuldtidsansat idrætskoordinator – den eneste lønnede medarbejder (aflønnes af DSI NETTET, og IF Limone har derfor ingen udgifter til denne funktion). Alle andre poster, såsom instruktører og bestyrelse, er besat af frivillige.

Målet med IF Limone er at skabe et sundhedsfremmende tilbud, der udvikler den enkeltes kompetencer både fysisk, psykisk og socialt. Medlemmer får bl.a. støtte til at bryde isolation, opbygge sociale netværk og deltage i lokalsamfundet på lige fod med andre.
Der er mange opgaver i IF Limone, som gør det muligt at opøve færdigheder, der handler om at turde påtage sig ansvar, at opøve demokratiske processer og herved skabe en positiv rolle- og identitetsopbygning.

IF Limones medlemmer består af mennesker, der ofte har vanskeligt ved at føle sig inkluderet i de eksisterende motionsklubber. Samtidig er mange er ensomme med et spinkelt netværk.