IF Limone udvalg

Limone har en række udvalg der varetager klubbens interesser. Man kan, som medlem, frit melde sig ind i ét udvalg eller flere - for på den måde at få indflydelse på hvad der sker i Limone. Et udvalg mødes typisk en gang om måneden hvor der bl.a. snakkes om sidste afholdte begivenhed samt planlægge den næste, eller komme med nye ideer. Vores ønske er at vi alle kan være med til at gøre en forskel for hinanden.

Pr. udvalg:

Klubaften / Aktivitets udvalg:

Instruktør/bestyrelse mappeudvalg:

Stævne udvalg:

Fondsudvalg:

Alle medlemmer af Limone kan søge om optagelse i et eller flere udvalg. En god måde at få indflydelse på i Foreningen.