d. 12. maj 2021

For multihallen, dansesalen og keglebane gælder følgende

Coronapas: For brugere over 18 år er der krav om coronapas. I kommunale lokaler indebærer det, at den enkelte forening har ansvaret for at sikre deltagernes fremvisning af Coronapas i det tidsrum, som lokalerne er stillet foreningen til rådighed. Det betyder helt konkret, at IF Limone ved begyndelsen af hver aktivitet skal kontrollere at deltageren har et gyldig coronapas – har man ikke det, vil man ikke få adgang til aktiviteten

Det er muligt at benytte omklædningsrum.

Bevægelse og Meditation onsdage

fra 14.00 til 15.30

Dansesalen på Lyngby Idrætsby
 

”Bevægelse og Meditation” starte med en bevægelsesdel, hvor vi vil lave en bred vifte af bevægelser, som er gode for din balance, koordinationsevne, kredsløb og muskel-/ledstyrke. Her kan alle være med – der vil være fokus på at lave en behagelig træning, som først og fremmest skal give din krop velvære. Vi kommer så at sige “hele vejen rund” og er bygget op med opvarmning, styrke, balance, grounding og udstræk. Ved behov vil vi anvende redskaber som f.eks. ballsticks og elastikker.

Når vi har afsluttet bevægelsesdelen, vil vi lave en guidet meditation hvor Jan, ved hjælp af sin stemme, guider jer igennem en meditation på mellem 15-20 min. Meditation findes i mange variationer og på mange niveauer – fælles er dog, at man gennem meditation har mulighed for at opnå en dybere følelsesmæssig, mental og fysisk ro. Meditation er kendt for at kunne: Hjælpe dig med at reducere stress, angst og uro/Forbedre din koncentrationsevne/Forbedre din søvn/Opbygge et indre overskud.

Afhængig af deltagerne, kan vi også vælge at lave en meditation, hvor vi lytter til afslappende musik og bruger musikkens ro til at slappe meget dybt af og oplade det indre batteri så vi har mere overskud til den ydre verden.

Niels Esbech