Idrætskoordinator

Idrætskoordinator: Niels Esbech
Rustenborgvej 2A
2800 Kgs. Lyngby
niels@ltk-frivilligcenter.dk
tele: 23 96 47 00

Arbejdsopgaver

  • Varetagelse af instruktør funktionen på en del af IF Limones hold
  • Rekruttering og kontakt til nye medlemmer
  • Konsulent/sparring til bestyrelse og instruktører
  • Information, nyheder og PR
  • Planlægning af arrangementer og events
  • kontakt til samarbejdspartner

Niels er ansat i den selvejede institution DSI NETTET og er således den eneste lønnede medarbejder i IF Limone.  Formål er at fungere som koordinatorer for Idrætsforeningen IF Limone samt at sikre at relevante samarbejdspartnere har den fornødne viden omkring IF Limone til at kunne informere og motivere borgere for tilbuddet. Niels kan ikke fungere som støtte for alle medlemmer af IF-Limone, men søger at koncentrer sig om at støtte bestyrelsen og instruktører i deres funktioner – ligesom samarbejde med relevante instanser vægtes højt. Idrætsteamet varetager ved behov konkret instruktør funktioner i IF Limone.
Målet er at skabe et sundhedsfremmende tilbud, der udvikler den enkeltes kompetencer fagligt og socialt samt at støtte borgeren i at bryde isolation, opbygge sociale netværk og deltage i lokalsamfundet på lige fod med andre.