Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IF Limone

Den ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00 til ca. 20.00 i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke – lækkert smørrebrød som sidste år
Tilmelding skal ske senest den 16. februar til Niels Esbech på ne@dsinettet.dk.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/kassereren
5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af årets kontingent
(bestyrelsen indstiller til, at kontingent for 2018 fastholdes på kr. 400,-)
6. Behandling af indkomne forslag:
(Forslag sendes til Idrætskoordinator Niels Esbech senest mandag d. 12. februar 2018)
7. Valg til bestyrelsen:
Michael Møller: på valg, modtager genvalg
Walter Henriques: på valg, modtager genvalg
Hilmer Kampsø: ikke på valg
Mie Skovmand: Ikke på valg
Lene Weise: Ikke på valg
Suppleant: Michael Nørholt: på valg, modtager genvalg
Suppleant: Heidi Jane Florin på valg, modtager genvalg
8. Valg af revisor:
Leif Clausen, modtager ikke genvalg
9. Eventuelt
Under evt. ønsker bestyrelsen at præsenter og drøfte IF Limones ordensregler.
Bestyrelsen ønsker, at vi samme stiller skabt på hvordan vi er sammen i IF Limone

Husk: du har stemmeret, hvis du har indbetalt dit kontingent
Der vil være mulighed for betaling af kontingent på dagen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *