generalforsamling 2019

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 26/02/2019
17:00 - 20:00

Lokation
Frivillighuset LTK

Kategori Ingen Kategori


Hent indkaldelsen i PDF Format her

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IF Limone

Den ordinære generalforsamling afholdes
Tirsdag den 26. februar 2018 kl. 17.00 til ca. 20.00 i Frivilligcentret, Runstenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke – lækkert smørrebrød som sidste år
Tilmelding skal ske senest den 16. februar til Niels Esbech på niels@ltk-frivilligcenter.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/kassereren
5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af årets kontingent
(bestyrelsen indstiller til, at kontingent for 2019 fastholdes på kr. 400,-)
6. Behandling af indkomne forslag:
Forslag fra IF Limones bestyrelse: Bestyrelsen står over for en stor udskiftning, idet en stor del af den nuværende bestyrelse ikke ønsker at stille op til endnu en periode. Bestyrelsen har de foregående måneder arbejdet med, som en prøveperiode, at ændre i bestyrelsens størrelse og struktur. Bestyrelsens forslag er: at vi som en prøve på ét år, ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 5 til fremadrettet 4. De 4 bestyrelsesmedlemmer vil efter generalforsamling få hver deres ansvarsområde i foreningen og vil blandt andet få til opgave at sætte mere skub i vores forskellige udvalg – således at man som mening medlem fortsat har mulighed for at biddrage. Til de forskellig poster i bestyrelsen peges der på, at Michael Nørholt indtræder i bestyrelsen og ligeledes peges der på, at vores nuværende revisor Dorte Michaelsen træder ind i bestyrelsen.

(Forslag fra medlemmer sendes til Idrætskoordinator Niels Esbech senest mandag d. 12. februar 2018)

7. Valg til bestyrelsen:
Hilmer Kampsø: på valg, modtager genvalg
Mie Skovmand: på valg, modtager ikke genvalg
Lene Weise: på valg, modtager ikke genvalg
Michael Møller: på valg, modtager genvalg til suppleant post
Walter Henriques: ikke på valg

Suppleant: Michael Nørholt: på valg, modtager genvalg til bestyrelsen
Suppleant: Heidi Jane Florin på valg, modtager genvalg

8. Valg af revisor:
Dorte Michaelsen, modtager ikke genvalg

9. Eventuelt

Husk: du har stemmeret, hvis du har indbetalt dit kontingent
Der vil være mulighed for betaling af kontingent på dagen

 

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.