Nyheder d. 09.02.2018

Kære medlem
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone

Vores kommende bowling arrangement d. 22. marts er nu åben for tilmelding på: http://iflimone.dk/?event=bowling
HUSK at melde jer til generalforsamling mandag d. 26. feb. og husk at tidspunktet er 17.00 og ikke 18.00. Tilmelding via dette link: http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2018
På tirsdag er følgende squash og tennis baner booket. Squash bane 2 fra 11.00 til 12.00 og tennis bane 2 fra 12.00 til 13.00
Vi er inviteret til at deltage i et paddeltennis event fredag d. 13. april. Se mere om arrangementet på den vedhæftet invitation
Næste uge er uge 7 og dermed skolerne vinterferie. Det betyder aflysning af følgende aktiviteter: Vandaerobic mandag og store bolde onsdag. Alle andre aktiviteter kører uændret.

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IF Limone

Den ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00 til ca. 20.00 i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke – lækkert smørrebrød som sidste år
Tilmelding skal ske senest den 16. februar til Niels Esbech på ne@dsinettet.dk.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/kassereren
5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af årets kontingent
(bestyrelsen indstiller til, at kontingent for 2018 fastholdes på kr. 400,-)
6. Behandling af indkomne forslag:
(Forslag sendes til Idrætskoordinator Niels Esbech senest mandag d. 12. februar 2018)
7. Valg til bestyrelsen:
Michael Møller: på valg, modtager genvalg
Walter Henriques: på valg, modtager genvalg
Hilmer Kampsø: ikke på valg
Mie Skovmand: Ikke på valg
Lene Weise: Ikke på valg
Suppleant: Michael Nørholt: på valg, modtager genvalg
Suppleant: Heidi Jane Florin på valg, modtager genvalg
8. Valg af revisor:
Leif Clausen, modtager ikke genvalg
9. Eventuelt
Under evt. ønsker bestyrelsen at præsenter og drøfte IF Limones ordensregler.
Bestyrelsen ønsker, at vi samme stiller skabt på hvordan vi er sammen i IF Limone

Husk: du har stemmeret, hvis du har indbetalt dit kontingent
Der vil være mulighed for betaling af kontingent på dagen

Kære medlem
Du ønskes hermed en glædelige jul og godt nytår. Vi glæder os allerede til at byde dig velkomme til sæson 2018 d. 3. januar 2018.

Hvis du ikke allerede har set det, så er den en fornem video om IF Limone på ”Det grønne områdes” Facebook side.
Apropos hjemmeside. Så har vi fået en ny hjemmeside – som vi faktisk er ret glade for. Som der står på hjemmesiden, var det absolut ikke planlagt, men når alt kommet til alt – så er vi kommet rigtig godt ud af det. Tag et kig forbi og las os endelige vide hvis der mangler noget.
Sæson 2017 slutter på fredag d. 22. dec. og så tager vi hul på en ny og spændende sæson onsdag d. 3. januar 2018.