nyheder d. 08.02.2019

Kære medlemmer
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone
I næste uge er det skolernes vinterferie – og det betyder normalt, at visse af vores aktiviteter er aflyst
da haller og svømmehel skal bruges til andre aktiviteter. Dog er vi i år, så heldige, at det kun har begrænset
betydning for vores aktiviteter. Følgende aktiviteter er aflyst i næste uge: Badminton mandag 12.00 til 14.00
og Limone UNG tirsdag fra 15.00 til 16.00. Alle andre aktiviteter kører uændret. Husk at vi fortsat har
aktiviteter som er på pause.

Der er lagt et nyt opdateret aktivitetsskema på hjemmesiden – du finder det ved, at bruge dette link http://iflimone.dk/?page_id=448

Vi har brug for nogle fodboldspilere som har lyst til at deltage på vores Limone hold – som spiller indendørsstævne
tirsdag d. 26. marts. Tilmelding til Niels på niels@ltk-frivilligcenter.dk eller direkte ved at bruge dette
link http://iflimone.dk/?event=if-limone-fodbold-cup-2019

Sidste frist for tilmelding til vores kommende generalforsamling er d. 16. feb. Det er super vigtigt at I overholder
denne frist, idet vi jo byder på mad – og gerne vil være sikre på at der er mad til alle. Tilmeld dig her
http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2019

nyheder d. 01.02.2019

Kære medlem
Hermed de seneste nyheder fra IF Limone
Nu er der virkelige ved at komme gang i alle vores aktiviteter. Opstarten efter nytår var præget af, at
vi havde meget få deltagere på den del hold. Men i denne uge, har alle virkelig taget fat – og vi er nu
oppe på vores sædvanlige høje deltagere antal. Super fedt og blive endelig ved.
Som i ved, holder krolf, boldspil/boldleg og træning på store bolde pause. Men det er stadig vores plan
at disse aktiviteter skal op og kører igen – forhåbentlig kan vi være klar til marts.
Vi minder om, at det nu er muligt at tilmelde sig til indendørs fodboldturnering d. 26. marts
i Valby http://iflimone.dk/?event=if-limone-fodbold-cup-2019 og at det stadig kan nås at tilmelde
sig generalforsamlingen d. 26. feb. http://iflimone.dk/?event=generalforsamling-2019

Nyheder 11. januar

Kære medlem
Hermed de seneste nyheder og informationer fra IF Limone
Vi er i gang igen – men tror ikke alle medlemmer har opdaget det. Eller sagt på en anden måde, vi savner jer – så kom nu.
Særligt på danseholdet, gå gruppen og til kegler har vi rigeligt med plads.

Måske har i oplevet, at en del af vores opslag/begivenheder er blevet delt i forskellige Facebook gruppe af Hedi B. Hansen.
Det er helt bevist og faktisk en opgave som Heide har fået – som en måde at sikre, at vores informationer kommer ud
til alle i foreningen. Vi arbejder dog på, at disse delinger skal have IF Limone som afsender og ikke Heidi.

Vores Sundhedscafe er ved at tage form og det er fortsat muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside.
d. 24. januar er der gratis foredrag om sund kost (inklusiv mad): http://iflimone.dk/?event=if-limones-sundhedscafe-foredrag
fra 7. feb. vil der være Fællesmadlavning hver anden torsdag: http://iflimone.dk/?event=if-limone-sundhedscafe
Ved godt, at i har fået disse oplysninger tidligere, men det er altså super vigtigt, at I går ind og melder jer til,
da vi ellers ikke kan sikre at der er mad til alle.

I øjeblikket har vi en del hold som holder pause, men vi arbejder på, at i løbet af feb. og marts
vil disse hold starte op igen. Det drejer sig om Krolf, træning på store bolde og boldspil/boldleg.